Лукс натясно

Когато мястото е малко, но добрият вкус е налице, винаги може да се намери не само практично решение, но и да се постигне усещане за лукс, максимално удобство и функционалност. Тогава най-голямо значение придобива точно доброто дизайнерско решение. Няколко вдъхновяващи примера, при всеки от които е използван различен подход за постигане на това усещане за лукс, а малкото пространство тук демонстрира едно от предимствата си - уютно излъчване:
(photo Robert Walsh)


HomeDeco

Само няколко идеи, но възможностите са много - обадете се, ако имате нужда от помощ!


Ако ви харесва - споделете:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis