Ето това е удобна семейна баня!

CAN DURBAN / Atelier d’Architecture Bruno Erpicum & Partners

И още една, която с удоволствие бих направила в собствения си дом:
source
A вие? Имате ли нужда от помощ? Много от красивите и удобни елементи и в двете бани могат да бъдат включени в проекта на вашата баня, за което бих могла да ви бъда полезна, както и за реализацията им.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis