Стил още на входа

Стилът съвсем не винаги е свързан с много инвестиции - дори напротив: ето няколко примера ка с повече усет и умение и по-малко разходи можем да заявим собствен стил още на входа и да продължим така навътре в дома си.
Welcome Home
 Какво привлича вниманието ви в тази снимка? Да, всеки от елементите в нея, но основният акцент е райето на стената - просто, нали? Само на пръв поглед, защото то е идеално координирано с безспорно красивия стол, с елегантната входна врата и с всички цветове наоколо.
Citron Green + Sandy Brown + Creamy White
Тук отново усещането за стил до голяма степен се определя от свежия цвят на стената, но всеки от останалите елементи е с високо качество и стил сам за себе си, а всички те са координирани перфектно.
За помощ и/или консултация, за проект или помощ при реализация, включително и на ваши идеи - пишете ми! freeemail2

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis