Дизайнът на детската стая

освен безопасен, трябва и да бъде свеж, оригинален, интересен, да стимулира въображението на детето и да развива естетическото му мислене.
 © dearkids
 © dearkids

wall mural
 Freshome.com
denizen-design.com
Тук, в този блог, както и в блога ми на английски Trendoffice, можете да намерите много такива идеи, но важното е как те ще се интерпретират и приложат, за да бъде детето ви щастливо, а средствата, които инвестирате да бъдат използвани максимално полезно и ефективно. Аз мога да ви помогна с това - независимо дали само с консултация, проект или цялостна реализация. Обадете се!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis