Лукс и красота в банята

Вижте какво може да се постигне с мозайка:
Снимките са от хотел Mira Moon.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis