Кухня за тези, които се колебаят между стиловете...

 межу модерен и country стил:


между индустриален и рустикален:
The Gallery House
- виждате, че няма смисъл да се колебаете, защото всичко може да се комбинира. Стига да намерите свързващата нишка :)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis