Стаите на нашите деца

Може би с най-голямо удоволствие проектирам детски стаи - те трябва да носят вдъхновение и радост на обитателите си, както и всички останали стаи в жилището, но тук се изисква много повече фантазия и внимание към детайлите и безопасността, а удовлетворението от постигнатия резултат е много голямо. Защото средата на израстване има огромно влияние върху развитието на децата ни. Тя създава неусетно отношение към естетиката и усещане за цветовете, навици, които ги изграждат като характери. И винаги се възхищавам на добрите идеи - ето няколко такива от английската компания Stemik Living:


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ShareThis